Play

Kontaktujte nás

Awesome Image Awesome Image

Tvorba
3D vizualizácií

3D vizualizácie sú jednoduchou a bezbolestnou formou tvorby marketingových vizuálov s prakticky neobmedzenými možnosťami.

Nie každý projekt je unikátny, no väčšina z nich vie byť špecifická, či už v rámci vizuálnej komunikácie, alebo technických parametrov.

  • + 3D modeling
  • + Produktová vizualizácia
  • + 360° online prehliadky
  • + Rozšírená realita (AR)
  • + Animácie
  • + 3D pre weby
Awesome Image
Awesome Image
Prvotná
idea

Dôležité je mať predstavu o tom, kde a za akých okolností budú výstupy používané

Technická
stránka veci

Pred začatím je nutné mať kvalitné 3D modely a referencie, resp. dostatok  technických dát

Už sme
skoro tam

Drafty, feedbacky a iterovanie výstupov sú závislé od včasnej a transparentnej komunikácie

Finálne
výstupy

Či už ide o rozlíšenie 4K alebo 12K, animáciu či still frame, funkčnosť výstupov je nadovšetko

Realizmus a kvalita výstupov je samozrejmosť… jedinými premennými sú účel a vizuálny language výstupov.

unwrap_vizualizacia

V závislosti od veľkosti projektu a jeho technickej náročnosti je možné prvé drafty obdržať už do niekoľkých dní. Treba však, aby bolo primárne zadanie jasne odkomunikované a všetky technické dáta spĺňali potrebné kritériá.

Ak sa jedná o produkt, ktorý nie je nutne štandardné 3D – teda obrazy, koberce, lišty a čokoľvek, čoho je nosným pilierom 2D (obrázok či profil), je možné postupovať aj bez nutnosti mať 3D modely. Alternatívne je možné akékoľvek 3D modely vytvoriť.

3D vizualizacie

Zopár technických poznámok

V 3ds maxe vieme spracovať širokú škálu 3D modelov z rôznych softvérov – SketchUp, Rhino, Solidworks, Revit, AutoCAD, ArchiCAD a iné… pokiaľ sú 3D data v dostatočnej kvalite a zodpovedajúcom formáte, ideálne .obj, .fbx, .step/stp, .iges/igs, .skp, .max, .dae, .glb/gltf, .usdz, .3ds, .dwg, .dxf, .stl a iné…

Pre zachytenie čo najrealistickejšej podoby produktov je ideálne, nie však nevyhnutné, mať k dispozícii viacero referenčných obrázkov špecifických aspektov produktu či už z hľadiska jeho tvaru, alebo použitých materiálov.

Drafty sú prvotné výstupy, ktoré sú klientom zasielané v nižšom rozlíšení, zvyčajne 2500px na dlhú stranu s možnostou výstkytu jemného zašumenia. Dôvodom je šetrenie času pri rendrovaní a rýchlejšie obdržanie feedbacku, či schválenia daných výstupov.

Zväčša sa dodávajú v rozlíšení 4K – teda 4000px na dlhú stranu, pokiaľ nie je na začiatku projektu špecifikované inak. Formát výstupov je vždy .jpeg a .tiff – vždy pri 300dpi. Rendrovací čas na finálny výstup sa môže líšiť v závislosti od komplexnosti scény, vo všeobecnosti trvá finalizovať jeden 4K render do najvyššej kvality od 1.5 hodiny vyššie.

V rámci 3D sveta je relatívne jednoduché vytvoriť prídavný uhol už z existujúcej scény, tiež vyrendrovať detail produktu, či produkt vymeniť a scénu použiť pre prezentáciu napr. inej produktovej rady. Preto našich klientov vždy upozorňujeme na existenciu tejto „low-hanging-fruit“ možnosti.

Treba pomôcť?

Pre Váš projekt máme vždy voľný PC