Play

Kontaktujte nás

Awesome Image Awesome Image

Arkhe

  • Kategória Vizualizácie
  • Klient Arkhe
  • Kooperácia od 2021
  • Web arkhe.cz
Awesome Image

Promptná komunikácia je základom promptného iterovania

Spolupráca s arkhe.cz bola z hľadiska projektového manažmentu výzvou, nakoľko charakter prác a nutný opakovaný edit zadaní pre viacero bytových jednotiek vyžadoval maximálny focus a nepriestreľný versioning, keďže pri mnohých pohľadoch sa veci menili na základe špecifikácií finálneho klienta. Vďaka priamej a včasnej komunikácii sa podarilo všetky časti projektu stihnúť včas aj napriek tomu, že počet výstupov sa pohyboval vo vyšších dvojciferných číslach.

Portfolio Image
Portfolio Image